-->

Wojewoda zachęca do szczepień

Wojewoda zachęca do szczepień

Źródło: www.pap-mediaroom.pl

„W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju oraz mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, przypominam, że od dnia 2 listopada br. możliwe są szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia przeciw COVID-19. Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia.

Zarówno mieszkańcy jak i pracownicy domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę, szczepieni byli schematem podstawowym szczepień jako grupy priorytetowe, przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków (szczepienia pracowników rozpoczęły się już 28 grudnia 2020 r., natomiast  szczepienia mieszkańców od 18 stycznia br.), co sprawia że duża część mieszkańców oraz pracowników  w  chwili obecnej spełnia kryteria do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki.

Bardzo wysoki odsetek zaszczepionych mieszkańców i pracowników tych placówek sprawił, że sytuacja w domach pomocy społecznej oraz placówkach zapewniających całodobową opiekę w znaczącym stopniu uległa stabilizacji. Odsetek osób zaszczepionych w tych placówkach jest znacząco wyższy niż średnia populacyjna, co przekłada się na większe bezpieczeństwo zdrowotne zarówno mieszkańców, jak i pracowników.

Mając na względzie powyższe, w szczególności ochronę jaką dają szczepienia przed zachorowaniem bądź ciężkim przebiegiem choroby, zasadnym jest korzystanie z możliwości zaszczepienia dawką przypominającą szczepionki przeciw COVID-19, zarówno przez mieszkańców, jak i pracowników tych podmiotów.

Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia wynika, że szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą przebiega tożsamo, jak w przypadku podstawowego schematu szczepienia i na zasadach dotychczasowych.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień dawką przypominającą znajdują się w Komunikacie nr 14 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-14-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien przeciw-covid-19-dawka-przypominajaca-oraz-dawka-dodatkowa-uzupelniajaca-schemat-podstawowy ).

Jednocześnie wyjaśniam, że za organizację procesu szczepień odpowiedzialne jest Ministerstwo Zdrowia, dlatego w przypadku dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o ich kierowanie bezpośrednio do resortu zdrowia”.