-->

Time's up – solidarnie przeciw przemocy

Time's up – solidarnie przeciw przemocy

Konferencja będzie pierwszą od wielu miesięcy, okazją do spotkania na żywo kobiet z niepełnosprawnościami i osób zainteresowanych powstrzymaniem epidemii przemocy wobec dziewcząt* i kobiet*, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prawami osób z niepełnosprawnościami, działaniami na rzecz emancypacji kobiet*. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności, osoby już zaangażowane i szukające możliwości zaangażowania, osoby zainteresowane problematyką niepełnosprawności, równości, sprawiedliwości, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, gender, feminizmu, praw człowieka, intersekcjonalności; osoby działające na „akademii”, w organizacjach pozarządowych, administracji publicznej, mediach, partiach, instytucjach, grupach nieformalnych, kolektywach, osoby studiujące.

W trakcie konferencji odbędzie się premiera pierwszych w Polsce informatorów skierowanych do kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności i uwzględniających wyzwania przed jakimi stoją w obszarze przemocy i dyskryminacji pt. „Nie znaczy Nie – przewodniczka dla kobiet z niepełnosprawnościami (i bez niepełnosprawności)”. Przewodniczka będzie dostępna w PJM, w wersji audio, w formie tekstowej, tekstu łatwego do czytania, a przed końcem roku także w formie animacji video.

Projekt „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami” (No means no – preventing violence against women with disabilities) współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków DJ Justice and Consumers Komisji Europejskiej, a także Komisję Wspólnoty Francuskiej w Brukseli (COCOF), BNP Paribas, ERA – Equal Rights in Action Fund, Fem Fund oraz Goethe Institute. Realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie: Garance ASBL i Agence Wallonne De La Sante, de la Protection Sociale, du Handicap et de la Famille z Belgii, fundację Autonomia z Polski, Faire Face z Francji oraz organizacje z Niemiec: Unvergesslich Weiblich – Selbstbehauptung und Selbstverteidigung von Frauen fur Frauen und Madchenz Giesen, Wendo-Selbstbehauptung und Selbstverteidigung fur Frauen und Madchen z Marburga, Bv Fest – Bundesfachverband Femininistische Selbstbehauptung.

Konferencja odbędzie się w Auli Centrum Dydaktyki AGH (budynek U2), ul. Władysława Reymonta 7, Kraków. 

Liczba miejsc ograniczona! 

Zgłoszenia: a.kula@autonomia.org.pl, tel. 515 476 659 (również SMS).