-->

Terapia w Nowym Bidaczowie

Terapia w Nowym Bidaczowie

To kolejna ważna inwestycja zrealizowana przez gminę Biłgoraj. Budynek zaadaptowany na potrzeby ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego będzie nadal siedzibą Klubu Abstynenta „Oparcie”. Do dyspozycji terapeutów oraz osób wymagających wsparcia oddano nowe sale szkoleniowe i toalety.

Cały obiekt jest nowoczesny i dostępny dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mogą korzystać z wielu udogodnień, m.in. podjazdu przed budynkiem. Remont ośrodka został przeprowadzony w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej i socjalnej w miejscowości Dyle i Nowy Bidaczów”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.