-->

Rzecznik niepełnosprawnych lekarzy

Rzecznik niepełnosprawnych lekarzy

Doktor Filip Pawliczak to ceniony lekarz internista, pracownik Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Władysława Biegańskiego.

Do obowiązków pełnomocnika będzie należało przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej problemów niepełnosprawnych lekarzy, a także poszukiwanie koncepcji służących ich rozwiązaniu. Doktor Pawliczak ma też współpracować z Naczelną Radą Lekarską. Z pełnomocnikiem ds. niepełnosprawnych lekarzy można się kontaktować za pomocą adresu mailowego: niepelnosprawni@oil.lodz.pl.

Okręgowa Rada Lekarska przyznaje prawo albo ograniczone prawo wykonywania zawodu. Prowadzi okręgowy rejestr lekarzy. Wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.