-->

Nowy ZAZ w Suchowoli

Nowy ZAZ w Suchowoli

Starostwo Powiatowe w Sokółce na realizację projektu otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plany adaptacji i wyposażenia obiektu są już gotowe. Placówka będzie specjalizowała się w świadczeniu usług gastronomicznych dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych oraz dla klientów indywidualnych.

Celem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej będzie rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawni będą pracować i zdobywać nowe umiejętności pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej. Pomocą i wsparciem ma służyć kilku terapeutów, przygotowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zakład Aktywności Zawodowej ma prowadzić działalność na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych oraz w budynku dawnej synagogi. Placówka zatrudni osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, które podejmą pracę w kuchni. Jej otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku.