-->

Mniej barier w powiecie gorlickim

Mniej barier w powiecie gorlickim

Powiat Gorlicki otrzymał pieniądze w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Środki zostaną przeznaczone na modernizację toalet w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 oraz montaż pochylni w Szkole Podstawowej w Woli Łużańskiej. Wyremontowane zostaną również pomieszczenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu oraz WTZ w Gładyszowie.

Gorlice – to miasto położone w województwie małopolskim. Siedziba gminy wiejskiej Gorlice i powiatu gorlickiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.