-->

Budynek starostwa i bus bez barier

Budynek starostwa i bus bez barier

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu sukcesywnie wdraża nowe procedury ułatwiające załatwianie spraw urzędowych seniorom i osobom niepełnosprawnym. W tym roku dzięki środkom pozyskanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzi modernizację nowej siedziby w Mątwach. Do potrzeb niepełnosprawnych interesantów dostosowane zostaną łazienki usytuowane na II i III piętrze budynku. W każdym pomieszczeniu planowany jest montaż udogodnień, z których będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Część dofinansowania z PFRON pozwoli również sfinansować zakup nowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. To priorytetowa inwestycja, której celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Dziewięcioosobowy samochód będzie wykorzystywany do transportu dorosłych osób niepełnosprawnych do placówek medycznych oraz rehabilitacyjnych.