-->

Transport bez barier w Żninie

Transport bez barier w Żninie

Idea przedsięwzięcia polega na zapewnieniu szybkiego i wygodnego dojazdu do urzędu, placówki medycznej lub ośrodka rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym. Planowane są kursy m.in. do Domu Dziennego Pobytu, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie, a także lecznic w Żninie i Bydgoszczy. Wystarczy jeden telefon do dyspozytora, a bus zostanie podstawiony w umówionym terminie. 

Usługa indywidualnego transportu „door-to-door”

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Usługa door-to-door to usługa indywidualnego transportu osoby z niepełnosprawnością, obejmująca pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i wsparcie w dotarciu do miejsca docelowego. Projekt wprowadza nową jakość specjalistycznych usług transportowych na terenie poszczególnych powiatów i województw.