Rok 2020 w branży drogowej

Rok 2020 w branży drogowej

Źródło: www.pap-mediaroom.pl

Mimo pandemii i nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem GDDKiA realizowała wszystkie plany inwestycyjne. W roku 2020 zakończyła realizację 96 zadań. Do dyspozycji kierowców oddano niemal 140 km nowych dróg. Obecnie kierujący pojazdami mają do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych są 42 zadania o łącznej długości 545,9 km.

„W tym trudnym roku zdaliśmy test odpowiedzialności i skuteczności. Nie zatrzymaliśmy się i branża przetrwała ten wyjątkowy okres w dobrej kondycji. To nie przypadek, a efekt konsekwentnej pracy. Planowaliśmy ogłosić postępowania przetargowe na 350 km, a w rzeczywistości nasz portfel zamówień, z którym weszliśmy na rynek budowlany w 2020 r., urósł do poziomu inwestycji o łącznej długości 600 km! Ponadto oddane kolejne kilometry nowych dróg i podpisane umowy. Kończymy ten rok bardzo dobrym wynikiem i wchodzimy w nowy z planem wykonania równie efektywnej pracy” - podkreśla Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

W związku z podpisaniem w 2020 roku dziewięciu umów o dofinansowanie GDDKiA stała się Beneficjentem łącznie 70 projektów z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartości całkowita tych inwestycji wynosi ponad 79 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to 44,4 mld zł oraz wkład UE to około 37,3 mld zł. Uwzględniając ww. dziewięć umów o dofinasowanie, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 88 proc.