Pomoc psychologiczna dla płocczan

Pomoc psychologiczna dla płocczan

Harmonogram telefonicznych dyżurów psychologów:

Wtorek – 15.30 – 18.30 – Wojciech Masłowski – tel. 603 48 42 44

Środa – 11.00 – 14.00 – Beata Nowakowska-Kreft – tel. 606 89 00 24

Czwartek – 14.00 – 16.00 – Anna Milińska, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL – tel. 662 88 36 67

Dyżury innych specjalistów:

ds. przeciwdziałania przemocy – piątek – 16.00 – 19.00 – Iwona Szkopek – tel. 516 99 51 61

prawnik – wtorek 16.00 – 19.00 – Wojciech Świgost – tel. 661 14 21 50

instruktor terapii uzależnień – wtorek – 14.30 – 17.30 – Marianna Chylińska – tel. 795 610 444