Nowy rok z 4 nowymi miastami w Polsce

Nowy rok z 4 nowymi miastami w Polsce

Źródło: www.centrumprasowe.pap.pl

Akty nadania statusu nowych miast 30 grudnia wręczył wiceminister Paweł Szefernaker. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, z dniem 1 stycznia 2020 r. status miasta otrzymują miejscowości:

- Lututów – w gminie Lututów, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;

- Piątek – w gminie Piątek, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;

- Czerwińsk nad Wisłą – w gminie Czerwińsk nad Wisłą, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;

- Klimontów – w gminie Klimontów, w powiecie sandomierskim, w województwie świętokrzyskim.

– Dla miejscowości otrzymanie statusu miasta to bardzo ważne wydarzenie. Zwiększają się prestiż oraz możliwości rozwoju – powiedział podczas uroczystości wiceminister Paweł Szefernaker. – Życzę wszystkim mieszkańcom, by czuli się dumni, że od 1 stycznia ich miejscowości będą miały status miasta. Niech Państwa miasta rozwijają się na miarę statusu, który 1 stycznia 2020 r. znów uzyskają – dodał. W siedzibie MSWiA przekazano 30 grudnia akty nadania statusu miast trzem miejscowościom (Lututów, Piątek i Klimontów), natomiast 2 stycznia wiceminister Maciej Wąsik przekaże akt dla Czerwińska nad Wisłą.

Wszystkie miejscowości, które od nowego roku otrzymają status miasta, utraciły swoje prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Lututów posiadał prawa miejskie dwukrotnie: w latach 1406–1714 oraz 1843–1870. Piątek był już miastem w latach 1339–1869, Czerwińsk nad Wisłą w latach 1373–1869, a Klimontów w latach 1604–1869. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosków o nadanie statusu miasta przemawiały również m.in. cechy funkcjonalno-przestrzenne, świadczące o miejskim charakterze tych miejscowości.

Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy. Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Według danych GUS (stan na 1 stycznia 2019 roku) do tej pory istniało w Polsce 940 miast. Były to 302 gminy miejskie oraz 638 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.

ryb/ mhr/