-->

Kraków bez barier 2020

Kraków bez barier 2020

Celem konkursu jest promowanie osób, instytucji oraz firm, które sukcesywnie dostosowują swoje usługi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W konkursie nagradzane są rozwiązania architektoniczne, zwiększające dostępność do obiektów użyteczności publicznej.

Obiekty oraz innowacyjne projekty, które podnoszą jakość życia osób niepełnosprawnych można zgłaszać do 28 lutego 2021 roku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub mailowo: sz.umk@um.krakow.pl.

Regulamin konkursu „Kraków bez barier” jest dostępny na stronie internetowej 

krakow.pl/bezbarier