Gość Radia Niewidzialni FM

Gość Radia Niewidzialni FM

Grzegorz Chmielewski, Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów”

Monika Szałek, fotograf

Grzegorz Heromiński, aktor filmowy i teatralny

Małgorzata Tokarska, właścicielka biura podróży Accessible Poland Tours

Wojciech Jóźwiak, menadżer spółdzielni socjalnej Kto rano wstaje 

ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska

Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Naczelnik Wydziału Komunikacji i Promocji w Regionach