-->

Asystent studenta z ASD

Asystent studenta z ASD

Źródło: www.pap-mediaroom.pl

Projekt „Asystent studenta z ASD” będzie trwałym wsparciem dla studentów ze spektrum autyzmu, umożliwiającym im pokonanie trudności w studiowaniu. Początkowo będzie realizowany w wybranych szkołach wyższych, które następnie podzielą się swoimi doświadczeniami z co najmniej jedną uczelnią. Finalnie przynajmniej 80 uczelni zaoferuje osobom ze spektrum autyzmu konkretne wsparcie. „Projekt to szansa, że pomoc dostosowana do indywidualnych potrzeb studentów ze spektrum autyzmu stanie się standardem na polskich uczelniach” – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Innowacyjny pomysł ustanowienia osoby, która będzie pomagać studentom z ASD w organizacji uczelnianego życia, powstał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), dzięki pomocy Funduszy Europejskich.

Udany pilotaż

Model pomocy dla studentów z ASD powstała jako odpowiedź na konkretne problemy doświadczane przez osoby w ich środowisku lokalnym – na uczelni. Wprowadzenie odczuwalnych zmian w życiu studentów nastąpiło przy stosunkowo niewysokich kosztach związanych z jej wdrożeniem.

Kluczowym elementem jest pomoc udzielana przez asystentów studenta z ASD. Są to osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje, aby udzielona pomoc była dostosowana do potrzeb studenta oraz sytuacji, w której się obecnie znajduje. Asystentem może zostać nie tylko pracownik uczelni, ale również student po ukończeniu I semestru studiów lub absolwent uczelni. Zadaniem tych osób oprócz pomocy będzie także przygotowanie kolejnych osób do roli asystenta studenta z ASD, w tym na zasadach wolontariatu.

Wsparcie dla uczestników zapewni zestaw gotowych narzędzi do wykorzystania przez uczelnie, w tym scenariusz warsztatów dla kandydatów na asystentów, a także dwa poradniki: jeden dla pracowników uczelni z praktycznymi wskazówkami ułatwiającymi kontakt ze studentem z ASD, drugi dla studentów z ASD pokazujący, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami na uczelni, w tym trudnościami najczęściej wskazywanymi przez osoby z ASD. Trwałą praktyką na uczelni będzie to, że każdy student z ASD, zgłaszający taką potrzebę, otrzyma odpowiednią pomoc.

Budżet projektu to 1,7 mln zł. Działania będą realizowane od 1 marca 2021 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Model pomocy dla studentów z ASD to efekt innowacji „Tłumacz/Adwokat społeczny - asystent osoby ASD”, opracowanej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przez Fundację Aktywnych FURIA we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, a następnie sprawdzonej w praktyce z udziałem studentów i pracowników UAM w Poznaniu.

Dostępna uczelnia

Wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni powoduje zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. Z Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój realizujemy, w ramach konkursów „Uczelnia dostępna ”, projekty wspierające zapewnienie przez szkoły wyższe dostępności administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działania z zakresu dostępności architektonicznej, czy informacyjno-komunikacyjnej.

„Uczelnia dostępna ” wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus, koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem Programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. To konkretne rozwiązania, a „Uczelnia dostępna” jest tego przykładem.

W konkursach możliwy jest wybór jednej z 2 ścieżek rozwoju dostępności – mini lub midi. Obejmują one różne zestawy działań zależnych od tego jaki jest poziom dostępności uczelni w momencie aplikowania o wsparcie. Od wybranej opcji zależy też maksymalna kwota, o jaką uczelnia może się starać. Do tej pory przeprowadzono już dwie edycje konkursu (odpowiednio w 2019 i 2020 r.). W sumie, w efekcie obydwu edycji podpisano 121 umów o dofinansowanie na kwotę prawie 470 mln zł. W 2021 r. planowane jest podpisanie kolejnych 31 umów.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem, zaplanowano także jego trzecią edycję dla kolejnych 20 uczelni, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia na poprawę dostępności. Alokacja w konkursie to 60 mln zł, rozpoczęcie naboru planowane jest na maj 2021 r.

kom/ lgs/